Systemische (familie)opstellingen

Door systemisch werk ontvang je helder antwoord op jouw vraag. Het is laagdrempelig en biedt snel resultaat. Het zet een proces in werking of ontsluit een blokkade.
Het wetende veld wat ontstaat bij een vraagstelling opent bij ieder het hart als extra zintuig. Door een bepaalde situatie op te stellen krijg je snel inzicht in wat er echt speelt.
Je blinde vlek kan z’n werk niet meer doen want het staat recht voor je neus. Je kunt de vraag stellen en krijgt ook meteen antwoord. Alles wat gebeurt tijdens een bepaalde opstelling zegt iets over datgene waar je inzicht in wilt.

Heb jij een vraag waar je graag antwoord op wilt, of loop je tegen een situatie aan waarin je meer duidelijkheid nodig hebt om verder te gaan? Misschien blokkeert jouw familiesysteem of werksituatie je in je ontwikkeling, waardoor je stil lijkt te staan. Dan kan een opstelling de uitkomst bieden. Tijdens de middag is er meestal ruimte voor 3 of 4 vraagstellingen, maar ervaring leert dat iedereen die aan een opstelling deelneemt, als vraagsteller maar ook als representant datgene krijgt wat nodig is voor de volgende stap in zijn of haar proces.

Ik bewaak de energie tijdens de opstelling en hou scherp in de gaten wat er gebeurt en wat er nodig is om tot een eenduidig antwoord of soms zelfs transformatie te komen.

Jouw bijdrage €25,00 per keer, er is ruimte voor maximaal 8 personen