Locatie Nieuwe Markt 3B, Uden
Mail naar info@vivendy.nl
Bel naar 06-28 18 48 07

Verhalen

Sprookjes, mythes, legendes en verhalen bezitten vele lagen waar al veel over is en wordt gesproken. En wat de bedoeling ook is van degenen die de verhalen naar buiten brengen of degenen die de verschillende lagen interpreteren, de creativiteit die met het ontstaan van verhalen gemoeid is komt mijns inziens altijd vanuit een goddelijke bron. Met de goddelijke bron bedoel…

Read more